คำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(เลือกประเภทหัก ณ ที่จ่าย ) ค่าขนส่ง1% ค่าโฆษณา2% ค่าบริการ3% ค่าเช่า5%

(VAT 7%) คำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไม่คำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าใช้จ่ายก่อนหัก ภาษี
VAT 7% (บวกเพิ่ม vat 7%)

หัก ณ ที่จ่าย (หักออก)

ผลการคำนวน (ตัวอย่างยอดจ่ายสุทธิ)

หมายเหตุ โปรแกรมนี้เป็นตัวอย่างการคำนวนเท่านั้นไม่สามารถนำผลการคำนวนไปใช้จริงได้

กลับไปยัง https://www.accnonthaburi.com/
(เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้)